Obsługa kadrowo-płacowa

Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa w księgowości to, jak sama nazwa mówi, zespół czynności związanych z kadrami i płacami w firmie. W jej zakres wchodzić może m.in.:

 •  tworzenie umów o pracę oraz cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • tworzenie list płac,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, takich jak zaświadczenia o zatrudnieniu czy zarobkach,
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z urzędami,
 • przechowywanie dokumentacji kadrowej i płacowej w archiwum.

Obsługa płac i kadr jest istotnym elementem działalności każdej firmy. Odpowiednie prowadzenie dokumentacji kadrowej i rozliczeń wynagrodzeń jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania firmy oraz uniknięcia zbędnych kosztów, problemów.

Oferta

Dla kogo obsługa kadrowo płacowa Katowice, Śląsk?

Obsługa kadrowo-płacowa sprawdzi się dla każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników. Jest to rozwiązanie korzystne dla firm o różnej wielkości, zarówno tych zatrudniających kilka osób, jak i setki podwładnych. Jakie argumenty za tym przemawiają? Małe organizacje, które nie mają wewnętrznego działu kadrowo-płacowego lub nie chcą zatrudniać specjalistów w tym zakresie, mogą skorzystać z outsourcingu usług, aby skoncentrować się na swoich podstawowych działaniach biznesowych. Średnie przedsiębiorstwa, które rosną i zatrudniają coraz więcej osób, mogą skorzystać z obsługi kadrowo-płacowej z Dąbrowy Górniczej, aby zapewnić skuteczne zarządzanie personelem i wynagrodzeniem. Duże firmy często mają złożone struktury kadrowo-płacowe i wielu pracowników. Outsourcing obsługi kadrowej firm może pomóc w zarządzaniu tymi procesami. Duże korporacje działające na wielu rynkach i z różnymi rodzajami umów międzynarodowymi mogą skorzystać z profesjonalnej usługi obsługi kadrowo-płacowej, aby zrozumieć zasady działania oraz przestrzegać przepisów i regulacji w różnych krajach.

Korzyści, jakie może przynieść obsługa kadrowo-płacowa dla firm to:

 • poprawa efektywności pracy poprzez oddelegowanie zadań związanych z kadrami i płacami,
 • zwiększenie bezpieczeństwa firmy, zmniejszenie ryzyka nałożenia kar finansowych przez organy kontrolne,
 • poprawa relacji z pracownikami.

Koszt

Obsługa kadrowo-płacowa — cennik

To, ile kosztuje obsługa kadrowo-płacowa, intryguje wielu pracodawców. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ koszt obsługi kadrowo-płacowej w Dąbrowie Górniczej zależy od wielu czynników, takich jak liczba pracowników, rodzaj świadczonych usług, a także specyficzne potrzeby firmy. Warto jednak wskazać, że średni koszt obsługi kadrowo-płacowej w Dąbrowie Górniczej wynosi 109 złotych brutto miesięcznie za jednego pracownika. W przypadku firm zatrudniających niewiele osób, cena może być wyższa, ponieważ biura rachunkowe muszą uwzględnić w cenie koszty administracyjne.

Aby poznać dokładne koszty obsługi płacowej i kadrowej dla swojej firmy, zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania indywidualnej wyceny, dostosowanej do potrzeb i rozmiaru firmy.