Oferta

Postaw na mądrze ułożoną księgowość z Wise Way i bądź spokojny

Kancelaria usług księgowych Wise Way zapewnia obsługę księgową, kadrową i płacową dla przedsiębiorców – niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, branży czy stopnia rozwoju biznesu. Jesteśmy doradcami i specjalistami, którym możesz bez obaw powierzyć Twoje firmowe rozliczenia! Prowadzimy księgowość jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek: akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, partnerskich, jawnych, cywilnych.  

Na czym polega obsługa księgowa przez biuro rachunkowe w Dąbrowie Górniczej?

Obsługa księgowa to proces związany z rozliczaniem przedsiębiorstwa, od jednoosobowych działalności po międzynarodowe korporacje. Do podstawowych czynności wykonywanych w jej ramach należą m.in.:

 • rejestrowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie ewidencji księgowych,
 • obliczanie podatków i składek ZUS,
 • obsługa ewidencji i rozliczeń podatku VAT,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz raportów dla zarządu,
 • archiwizacja dokumentów księgowych,
 • obsługa kadrowo-płacowa zatrudnianych pracowników.

Działania te, choć w różnym zakresie, są obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości. Prawidłowo prowadzona księgowość pozwala na legalne funkcjonowanie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku małych firm może ograniczać się do podstawowych czynności, takich jak rejestrowanie operacji gospodarczych, sporządzanie ewidencji księgowych i rozliczenia z ZUS i US. Obsługa księgowa większych przedsiębiorstw zazwyczaj obejmuje więcej działań, w tym niewymienione wcześniej, takie jak doradztwo podatkowe, poradnictwo w zakresie organizacji systemu rachunkowości czy usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości.
OBSŁUGA KSIĘGOWA SPÓŁEK

To rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formach prawnych, gdzie wymogiem jest prowadzenie pełnej księgowości.

 

Pełna księgowość jest obligatoryjna dla spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych i komandytowych, a także dla innych form prawnych działalności gospodarczej (dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich), gdy przychody z poprzedniego roku przekroczyły równowartość kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki i na zasadach pełnej księgowości wymaga rozległej wiedzy w zmieniających się przepisach, doświadczenia oraz indywidualnego podejścia do rozliczeń. W Biurze Rachunkowej WISE WAY specjalizujemy się w pełnej księgowości dla spółek, we współpracy z innymi specjalistami zapewniamy również doradztwo podatkowe, obsługę prawną i inne formy wsparcia w prowadzeniu biznesu.

 

W ramach obsługi spółek w Biurze Rachunkowym WISE WAY zapewniamy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z planem kont,
 • prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenia podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego PIT od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego CIT od osób prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych – w tym bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z opinią biegłego rewidenta,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń do GUS,
 • reprezentowanie spółki przed urzędami,
 • archiwizację dokumentów księgowych.
OBSŁUGA KSIĘGOWA JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI

To rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formach prawnych, gdzie wymogiem jest prowadzenie uproszczonej księgowości i rozliczają swoje przychody na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

 

Uproszczona księgowość – nazywana również małą księgowością – przeznaczona jest dla: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej.

 

W ramach obsługi księgowej na zasadach uproszczonej księgowości w Biurze Rachunkowym WISE WAY zapewniamy:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) lub ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem – w zależności od formy podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenia podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego PIT od osób fizycznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń do GUS,
 • reprezentowanie firmy przed urzędami,
 • archiwizację dokumentów księgowych.
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

To rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej i jednocześnie zatrudniających pracowników i współpracowników.

 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej w Biurze Rachunkowym WISE WAY zapewniamy:

 

 • sporządzanie umów i aneksów do umów o pracę, zlecenia, o dzieło i cywilnoprawnych,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń czasu pracy,
 • sporządzanie listy płac,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych pracowników i współpracowników,
 • sporządzanie innych dokumentów związanych z zatrudnianiem (np. zaświadczenia o zatrudnienia, o zarobkach),
 • reprezentowanie firmy przed urzędami,
 • archiwizację dokumentów kadrowych i płacowych.

Oferta

Jak prowadzić księgowość firmy — samodzielnie czy z księgową z Dąbrowy Górniczej?

Księgowość w Dąbrowie Górniczej można prowadzić samodzielnie lub zlecić to firmie zewnętrznej. Warto zaznaczyć, że wielu przedsiębiorców, nawet niewielkich, prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, decyduje się na korzystanie z obsługi księgowej w Dąbrowie Górniczej. Jest to spore ułatwienie, ponieważ profesjonalista umożliwia:

 • prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, bez konieczności samodzielnego śledzenia zmian w ustawach,
 • zapewnienie przejrzystości i rzetelności informacji finansowych,
 • podejmowanie świadomych decyzji biznesowych poprzez doradztwo księgowe w Dąbrowie Górniczej,
 • unikanie kar finansowych za nieprawidłowości w księgowości, o które nietrudno podczas samodzielnego zajmowania się kwestiami finansowo-księgowymi.

Koszt

Ile kosztuje księgowość Dąbrowa Górnicza?

Każde biuro księgowe w Dąbrowie Górniczej może samodzielnie ustalać swoje stawki, które różnią się od czynników, takich jak: lokalizacja, rodzaj usług, rozmiar firmy, dla której prowadzona jest księgowość i poziom skomplikowania jej finansów. Podczas ustalania cennika obsługi księgowej pod uwagę brane są także doświadczenie oraz profesjonalizm księgowego.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w naszym biurze księgowym to koszt od 300 zł netto. Droższą usługą jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, ponieważ jej ceny rozpoczynają się od 800 zł netto. Częstą praktyką jest dodatkowe wycenianie pozostałych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa. Za obsługę kadrowo-płacową jednego pracownika należy zapłacić w skali miesiąca od 70 zł netto. Należy podkreślić, że są to ceny minimalne i zmieniają się w zależności od ilości dokumentów, ilości pracowników itd. W celu uzyskania konkretnej wyceny obsługi księgowej zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.