Obsługa księgowa spółek

Co to spółka zgodnie z polskim prawem?

Spółka to rodzaj działalności gospodarczej, którą prowadzą dwie lub więcej osoby. Jej celem jest działanie zarobkowe lub osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego. Spółki w polskim prawie dzieli się na dwie główne kategorie:

 1. Spółki osobowe, w których wspólnicy odpowiadają za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem osobistym — spółka cywilna, jawna i partnerska;
 2. Spółki kapitałowe, w których wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania tylko do wysokości wniesionych wkładów — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna.

Obsługa księgowa spółek

Obsługa księgowa spółek polega na prowadzeniu ewidencji zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na sytuację majątkową i finansową firmy. Obejmuje m.in.:

 • prowadzenie rejestrów księgowych z odpowiednim planem kont,
 • zarządzanie rejestrami i rozliczeniami podatku VAT,
 • ewidencję aktywów trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT,
 • przygotowywanie raportów finansowych, w tym bilansu rocznego oraz oceny rewidenta,
 • prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywanie rocznych raportów dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • reprezentowanie spółki w kontaktach z urzędami,
 • archiwizację dokumentów rachunkowych.

 
W przypadku spółek bardzo często konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości.

Oferta

Pełna księgowość — co to, dla kogo jest?

Pełna księgowość to forma prowadzenia rachunkowości, która polega na szczegółowej i rzetelnej ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na sytuację majątkową, finansową przedsiębiorstwa. Pełna księgowość jest regulowana ustawą o rachunkowości i musi być prowadzona zgodnie z jej przepisami. W jej zakres wchodzą: kompletna ewidencja zdarzeń gospodarczych, księgowanie oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

Kiedy pełna księgowość? Dotyczy ona wszystkich spółek handlowych oraz spółek cywilnych i osobowych, których przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro. Przepisy przewidują również możliwość prowadzenia pełnej księgowości przez mikroprzedsiębiorców, którzy dobrowolnie zdecydują się na tę formę księgowości, a także przedsiębiorstwa, które nie są zobowiązane do niej, ale mają uzasadnioną potrzebę jej prowadzenia.

„Biuro rachunkowe a pełna księgowość” to bardzo często poruszana kwestia, ponieważ ten typ księgowości jest bardziej skomplikowany, wymaga od osoby rozliczającej spółkę odpowiednich kwalifikacji i wiedzy z zakresu rachunkowości, tak aby jego działania były legalne oraz zgodne ze sztuką. W praktyce nie zdarza się, aby była prowadzona przez osoby zarządzające spółką, zadanie to oddawane jest w ręce księgowych oraz biur rachunkowych. Jaki jest więc koszt pełnej księgowości?

Koszt

Pełna księgowość — cennik usług

Pełna księgowość w Dąbrowie Górniczej może być różnie wyceniana. Koszty jej prowadzenia zależą od wielu czynników, w tym od wielkości firmy, skomplikowania prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dodatkowych usług księgowych (obsługa kadrowo-płacowa, obsługa podatkowa czy doradztwo biznesowe). Samo prowadzenie ksiąg rachunkowych w Dąbrowie Górniczej to koszt od około 1 530 zł do 4 200 zł brutto w skali miesiąca, w zależności od liczby przesyłanych dokumentów. Bardzo często nie są to jednak jedyne opłaty. Szczegółowych informacji na temat ceny pełnej księgowości udzielamy po zapoznaniu się ze specyfiką organizacji.