Obsługa księgowa

Na czym polega obsługa księgowa przedsiębiorstw?

Obsługa księgowa Dąbrowa Górnicza i okolice jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorców prowadzących różne formy działalności gospodarczej. To szeroki zakres usług związanych z rejestracją, ewidencjonowaniem i analizą operacji gospodarczych firmy. W naszej nomenklaturze dotyczy ona tych firm, które są zobowiązane przez prawo do stosowania prostszych metod księgowości, takich jak Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa.

Z obsługi księgowej korzystają przedsiębiorcy z różnych branż, prowadzący firmy o zróżnicowanych rozmiarach, wśród nich warto także wymienić freelancerów. Częstymi klientami biur rachunkowych na Śląsku w tym zakresie są także organizacje non profit.

Jaka księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Uproszczona księgowość, zwana również małą księgowością, jest przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich i spółdzielni socjalnych, których przychód z poprzedniego roku obrotowego nie przekroczył po przeliczeniu na złotówki równowartości kwoty 2 000 000 euro.

W ramach uproszczonej księgowości przedsiębiorca (lub biuro rachunkowe) zobowiązany jest do prowadzenia:

  • księgi przychodów i rozchodów (KPiR) służącej do rejestrowania wszystkich przychodów i kosztów związanych z prowadzoną działalnością,
  •  ewidencji środków trwałych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • ewidencji przebiegu pojazdu wykorzystywanego w działalności,
  • rejestru VAT w zakresie sprzedaży i zakupów (jeżeli jest podatnikiem VAT)

Oferta

Jaka księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej może przyjmować zróżnicowane formy w zależności od preferencji oraz wiedzy osoby prowadzącej JDG, a także od skali działalności. Można prowadzić ją samodzielnie, korzystając z ogólnodostępnych narzędzi. To opcja najbardziej oszczędna, ale wymaga wiedzy księgowej i czasu na prowadzenie rachunkowości oraz śledzenie zmian w przepisach. Należy pamiętać, że brak znajomości prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, a kary finansowe za błędy księgowe mogą być ogromne. W związku z tym lepszą możliwością jest skorzystanie z usług biura rachunkowego, które zajmie się kompleksowym prowadzeniem księgowości za Ciebie. To wygodna opcja, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w kwestiach finansowo-prawnych. Biorąc pod uwagę potencjalne korzyści, nie jest to droga usługa.

Koszt

Koszt obsługi księgowej firm i obsługi księgowej jednoosobowej działalności

Obsługa księgowa w Katowicach oraz innych śląskich miastach to szeroki zakres usług, za które uiszczane są zróżnicowane opłaty. Zależą one od takich czynników jak:

  • rodzaj prowadzonej działalności — niektóre firmy wymagają bardziej złożonej księgowości, co może wpływać na koszt obsługi,
  • rozmiar firmy — im większe przedsiębiorstwo, tym wyższy koszt obsługi księgowej,
  • liczby dokumentów — im więcej dokumentów generuje firma, tym wyższy koszt obsługi księgowej.

Średni koszt prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w Dąbrowie Górniczej dla stałych klientów biur rachunkowych wynosi 338 zł w przypadku dostarczania maksymalnie 10 dokumentów w skali miesiąca, 544 zł — od 11 do 20 dokumentów, 620 zł — od 30 do 40 dokumentów, 1 220 — od 90 do 100 dokumentów oraz 1 940 zł dla 150 – 200 dokumentów. Warto jednak zaznaczyć, że są to stawki orientacyjne, konkretna wycena ustalana jest po kontakcie z naszymi specjalistami.